Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους πριν συνεχίσετε την περιήγηση σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας τεκμαίρετε η αποδοχή από μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης καθώς και η δέσμευση σας από αυτούς. Σε περίπτωση μη συμφωνίας από μέρους σας με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείστε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω περιήγηση ή χρήση της ιστοσελίδας. Περαιτέρω, με την υποβολή αιτήσεως εγγραφής μέλους – συνδρομής σας τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος. Η ιστοσελίδα μας δικαιούται να τροποποιεί κατά την κρίση της και ελεύθερα τον τρόπο λειτουργίας της, υπό τον όρο ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα βλάπτουν τα δικαιώματα του μέλους, που πηγάζουν από τους παρόντες όρους.

Με την αποδοχή αιτήσεως εγγραφής μέλους με συνδρομή στην ιστοσελίδα μας, ουσιαστικά καταρτίζεται σύμβαση ανάμεσα σε εσάς ως μέλος και την ιστοσελίδα υπό τους όρους του παρόντος. Δυνάμει της συμβάσεως αυτής εσείς ως μέλος αποκτάτε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας, όσο συχνά επιθυμείτε κατά τις ώρες και για το χρονικό διάστημα που τελικά θα επιλέξετε σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος. Η σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο την από την ιστοσελίδα μας απευθείας αλλά και μαγνητοσκοπημένη μετάδοση προγραμμάτων εκγύμνασης, καθώς και τα προγράμματα διατροφής ή τις δίαιτες που θα χορηγούνται από διατροφολόγο της ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από την ίδια, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της.

Το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους του παρόντος.

Το μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι η εγγραφή και η συμμετοχή του απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται από το μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από την ιστοσελίδα για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η υποβολή της αίτησης εγγραφής του μέλους συνιστά αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς την ιστοσελίδα, προκειμένου να καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα της ιστοσελίδας με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος της ιστοσελίδας και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.

Η ιστοσελίδα δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού από την ιστοσελίδα. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως προς την ιστοσελίδα και να ασκήσει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Για τον λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται ότι δεν πωλεί ή ενοικιάζει ή κάνει γνωστά με οποιονδήποτε τρόπο, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε σκοπό. Η ιστοσελίδα μας δεν αποστέλλει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο των πιστωτικών καρτών ή/και των χρεωστικών καρτών που χρησιμοποιούνται από τα μέλη για τις συναλλαγές τους. 

Δια της παρούσας ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον server.Οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα είναι γνωστές ως cookies.

Τα cookies δεν είναι προγράμματα υπολογιστή, απλώς μικρά αρχεία πληροφοριών χάρη στα οποία οι ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τα μοντέλα περιήγησης των χρηστών.

Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, θυμούνται έναν κωδικό σύνδεσης, διατηρούν τα προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών ή παρουσιάζουν συναφές περιεχόμενο).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί το μέλος, το είδος του υπολογιστή, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), το λειτουργικό του σύστημα, και άλλες πληροφορίες αυτού του είδους.

Το μέλος δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η ιστοσελίδα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συναλλαγές – Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε με τους κάτωθι τρόπους:

1. PayPal

2. Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα μέσω PayPal ή Viva Wallet

3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Παροχή υπηρεσιών

Για να κάνετε αγορά υπηρεσιών είναι πιθανό να χρειαστεί να μεταβείτε σε ιστότοπο με τον οποίο είμαστε συμβεβλημένοι (όπως το Paypal ή το Viva Wallet) για την ολοκλήρωση των αγορών σας. Εάν είναι απαραίτητο, ο μεσολαβητής μπορεί να κάνει συλλογή πληροφοριών πληρωμής για να διευκολύνει την συναλλαγή. Το fitnesshousebypenny.gr δεν επεξεργάζεται και δεν κρατάει αντίγραφα της πιστωτικής σας κάρτας για τις συναλλαγές σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται απευθείας από τον εκάστοτε συμβεβλημένο πάροχο συναλλαγών.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Σύνδεσμο σε ιστότοπους τρίτων παρέχονται προς διευκόλυνση του χρήστη και μόνο. Όταν ο χρήστης κάνει χρήση των συνδέσμων αυτών, αυτός αποχωρεί από τον ιστότοπο fitnesshousebypenny.gr. Δεν έχουμε αναλύσει τους ιστοτόπους τρίτων και δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους χρήσης του εκάστοτε ιστότοπου. Ο ιστότοπος μας δεν είναι πάροχος ούτε εκπροσωπεί ιστοτόπους τρίτων, πληροφορίες αυτών, υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να έχουν. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει χρήση ιστοτόπου τρίτου, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης τους. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους με δική του ευθύνη.

Ασφάλεια

Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, για την διατήρηση ακρίβειας δεδομένων και για την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο ιστότοπος fitnesshoysebypenny.gr ενσωματώνει φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες καθώς και τακτικές εκπαίδευσης προσωπικού για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγουμε. Ο ιστότοπος fitnesshousebypenny.gr χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν συλλέγει και μεταβιβάζει ευαίσθητα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Ο ιστότοπος fitnesshousebypenny.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αναρμόδιοι τρίτοι που δεν έχουν άδεια πρόσβασης δεν θα καταφέρουν να νικήσουν τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε πάρει για να προστατέψουμε τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σας. Οι εσωτερικοί χρήστες του ιστοτόπου fitnesshousebypenny.gr που έχουν πρόσβαση στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του χρήστη είναι ο διαχειριστής και το προσωπικό όταν αυτό χρειάζεται. Οι εσωτερικοί χρήστες-προσωπικό δεσμεύονται από συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Οι κωδικοί ασφαλείας (User passwords) είναι κλειδιά για τους λογαριασμούς. Παρακαλούμε κάνετε χρήση αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων για τους κωδικούς σας και μην αποκαλύπτετε αυτούς σε άλλους ανθρώπους για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας ελέγχου του λογαριασμού σας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που γίνονται στους λογαριασμούς τους. Παρακαλούμε ειδοποιήστε μας εάν υπάρξει απώλεια κωδικών από τρίτους και να αλλάζετε τον κωδικό σας περιοδικώς για να διατηρηθεί η ασφάλεια του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές του ιστότοπου fitnesshousebypenny.gr αντιληφθούν ότι η ασφάλεια του ιστοτόπου έχει τεθεί σε κίνδυνο ή προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη έχουν αποκαλυφθεί σε μη σχετιζόμενους τρίτους φορείς, ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων άλλα χωρίς να περιορίζεται σε επιθέσεις ασφαλείας ή απάτη, ο ιστότοπος fitnesshousebypenny.gr διατηρεί το δικαίωμα να δράσει με τέτοιο τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό, έρευνα, αναφορά, ενημέρωση και συνεργασία με τις νομικές αρχές.

Εάν ο ιστότοπος fitnesshousebypenny.gr αντιληφθεί ότι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του χρήστη έχουν αποκαλυφθεί με τρόπο που δεν επιτρέπεται από αυτούς τους όρους χρήσης, θα κάνουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες να ενημερώσουμε τον προσβληθέντα χρήστη και όσο πιο γρήγορα γίνεται και επιτρέπει ο νόμος για το τί πληροφορίες αποκαλύφθηκαν με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε αυτή την πληροφορία.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο fitnesshoysebypenny.gr είναι εμπιστευτικές και το fitnesshoysebypenny.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Αποδοχή των όρων χρήσης – Εγγραφή και Συνδρομή Μέλους

Ως μέλος της ιστοσελίδας μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή από την ιστοσελίδα η εγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή και αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής ή το παραστατικό.

Η ιδιότητα μέλους της ιστοσελίδας (και γενικά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν) είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο δανεισμός ή παραχώρηση της χρήσης των κωδικών πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται. Η συμφωνία αυτή αφορά προσωπικά εσάς ως μέλος και γίνεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Για τα μέλη που κάνουν χρήση των προγραμμάτων της ιστοσελίδας, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη εξέταση τους από ιατρό που θα τους βεβαιώσει πως έχουν την δυνατότητα να ασκούνται σωματικά χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Το μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως είναι σε καλή σωματική κατάσταση, πως μπορεί να αθλείται και πως χαίρει άκρας υγείας πριν την εγγραφή του και προτού ξεκινήσει η ενασχόληση του με ασκήσεις και γυμναστικές δραστηριότητες. 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο. Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς και ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη διαδικασία πριν υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής – συνδρομής και συμφωνήσετε σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει ή να διαγράψει μέλος το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους σκοπούς της και στον τρόπο λειτουργίας της, ή μέλος το οποίο παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του παρόντος. Σε περίπτωση αποκλεισμού η αποβολής ή διαγραφής του μέλους για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων προς το μέλος ή αποζημίωση του. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωση δωρεάν και χωρίς καμία χρέωση. Για την απόλαυση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (όπως την παρακολούθηση των προγραμμάτων εκγύμνασης καθώς και την χορήγηση προγραμμάτων διατροφής) έχετε την επιλογή να γίνεται συνδρομητής στην ιστοσελίδα. Το ποσό της συνδρομής θα είναι ανάλογο του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών της ιστοσελίδας προς εσάς ξεκινά από την καταβολή του ποσού της συνδρομής και θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που εσείς θα επιλέξετε. Η υποχρέωση του μέλους για πληρωμή του ποσού της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που χρησιμοποιεί το μέλος. Το ποσό της συνδρομής που θα καταβάλλει το μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση της συνδρομής του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί με τυχόν αξιώσεις του μέλους. 

Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας 

Το μέλος αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:

Μολονότι η ιστοσελίδα, η διοίκηση και οι υπάλληλοι αυτής, κάνουν κάθε προσπάθεια για την παροχή ποιοτικών πληροφοριών προς τα μέλη και τους χρήστες της, η ιστοσελίδα αποποιείται της παροχής κάθε σιωπηρής εγγύησης της για την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, και την καταλληλότητας της οποιαδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω αυτής ή των πληροφοριών που αποστέλλονται από τους εκπαιδευτές ή τους διαιτολόγους ή από την ίδια την ιστοσελίδα στα μέλη αυτής. Για παράδειγμα, συμβουλές υγείας, διατροφής και fitness υπόκειται συχνά σε επικαιροποιήσεις και διευκρινήσεις οι οποίες είναι αποτελέσματα ιατρικής έρευνας και ιατρικών εξελίξεων. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή θα αντιστοιχούν στις πλέον πρόσφατες διαπιστώσεις και εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο υλικό. Η ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από άτομα ενήλικα και υγιή. Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από ανήλικους ή άτομα με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να επισκέπτονται ιατρό πριν από την έναρξη κάθε είδους άθλησης ή παρακολούθησης προγράμματος διατροφής.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα ή αποστέλλονται σε εσάς από κάποιο συνεργάτη της ιστοσελίδας έχουν σκοπό την παροχή βοήθειας και συμβουλών προς εσάς σχετικά με την εκγύμναση και τη διατροφή σας. Όλες οι πληροφορίες είναι γενικής φύσεως. Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι ιατρική οργάνωση ή κλινική, ούτε στελεχώνεται από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί ιατρικά. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας δεν έχουν σαν σκοπό να αντικαταστήσουν και δεν αντικαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο της ιατρικές συμβουλές. Προτού ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης ή/και διατροφής θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας ιατρό ο οποίος θα κρίνει εάν και εφόσον το εν λόγω πρόγραμμα εκγύμνασης ή διατροφής είναι κατάλληλο για εσάς. Μην ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης ή διατροφής αν ο ιατρός σας συμβουλεύσει κατά της αποφάσεως αυτής. Η ιστοσελίδα καθώς και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι αυτής δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του μέλους, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τελευταίου με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι έγκυες γυναίκες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ιστοσελίδας που θα έπρεπε να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Επιπρόσθετα οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να αθλούνται μόνο αφού τους έχει βεβαιώσει ρητά ιατρός πως μπορούν να αθλούνται, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τη δική τους καθώς και για την κύηση του εμβρύου.

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο σημαντικό ιατρικό πρόβλημα ή κάποιο τραυματισμό ή σε περίπτωση που βρίσκεστε τώρα ή ήσασταν πρόσφατα υπό την επίβλεψη ενός φυσιοθεραπευτή, οφείλετε να συμβουλευτείτε το φυσιοθεραπευτή ή τον θεράπων ιατρό σας προκειμένου να ακολουθήσετε τα προγράμματα εκγύμνασης που παρέχονται από την ιστοσελίδα. Πριν ακολουθήσετε κάποιο από τα προγράμματα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα, σας συνιστούμε να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε πως ενώ τα προγράμματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων που παρέχει η ιστοσελίδα επιτρέπουν στο μέλος την ενασχόληση του με διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι προς όφελος της υγείας του, η ενασχόληση του μέλους με αυτές εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να προκληθούν από διάφορους σωματικούς και νοητικούς παράγοντες – ασθένειες και/ή τραυματισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ή άσκηση ή/και με τη πλημμελή χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που διαθέτει η ιστοσελίδα.

Οι ως άνω κίνδυνοι περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

  • οποιοδήποτε καθώς και όλους τους τύπους σωματικού τραυματισμού (όπως διαστρέμματα, κατάγματα, σπασμένα ή ραγισμένα οστά), 
  • παθολογικές καταστάσεις και δυσλειτουργίες όπως η μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση (υψηλή ή χαμηλή), λιποθυμίες, δυσλειτουργία καρδιάς, αναπνευστικά προβλήματα (όπως δύσπνοια, πόνους στο στήθος), ανακοπή καρδιάς,
  • νοητικές καταστάσεις όπως διάσειση,
  • ακόμη και θάνατο σαν αποτέλεσμα κάποιου από τα ανωτέρω αναφερόμενα ή εξαιτίας άλλης κατάστασης. 

Επιπρόσθετα αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι η ιστοσελίδα δεν υπόσχεται καμία εγγύηση αποτελεσμάτων. Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εγγύηση κλινικών αποτελεσμάτων και θα πρέπει να αποδεχτείτε και να αναγνωρίσετε πως αφορά αποκλειστικά σε οικονομικές και χρονικές υποχρεώσεις. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται πως με την χρήση των προγραμμάτων που παρέχονται σε αυτή μπορεί να αποφευχθεί ή να θεραπευθεί οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυματισμός. Τα ίδια ως άνω ισχύουν και στις περιπτώσεις χορηγήσεως προγραμμάτων διατροφής.. 

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε πως δια του παρόντος ενημερωθήκατε και σας συστάθηκε να επισκεφθείτε και να συμβουλευτείτε τον φυσιοθεραπευτή ή τον θεράπων ιατρό σας ώστε να ζητήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη ιατρική βοήθεια και να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση ή σωματική δραστηριότητα ή πρόγραμμα διατροφής ή δίαιτα.

Αποδέχεστε, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και δηλώνετε υπεύθυνα ότι εσείς ως χρήστης μέλος ή οποιοσδήποτε διάδοχος σας, καθολικός ή μη δε θα στραφεί νομικά κατά της ιστοσελίδας για αποκατάσταση αστικής ή ποινικής ευθύνης. Επίσης αποδέχεστε ότι για του παρόντος παραιτείστε εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ενέργεια τέτοιου είδους κατά της ιστοσελίδας και/ή της διοίκησης και των εργαζομένων αυτής για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία γνωστή ή άγνωστη, παρούσα ή μελλοντική που μπορεί να συσχετίζεται με οποιαδήποτε ασθένεια, κατάσταση και/ή τραυματισμό του χρήστη – μέλους που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια, ακόμα και σε θάνατο.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην προκαλέσετε βλάβη οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στην ιστοσελίδα, στη διοίκηση και στους εργαζομένους σε αυτήν.

Δεδομένου ότι οι ασκήσεις και οι σωματικές δραστηριότητες που παρέχονται μέσα από τα προγράμματα της ιστοσελίδας και τα οποία εσείς θα εκτελείτε δεν επιβλέπονται από γυμναστή κατά τον χρόνο εκτέλεσης αυτών από εσάς, αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι οποιοσδήποτε ή όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι υφίστανται και είναι υπαρκτοί. Τα ως άνω ισχύουν και για τους συνδρομητές που λαμβάνουν προγράμματα διατροφής ή δίαιτες από την ιστοσελίδα. 

Αποδέχεστε και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που αφορούν τραυματισμούς, ασθένειες, θάνατο και οποιαδήποτε υλική ζημία ή ζημία ιδιοκτησίας που μπορεί να προκληθεί από εσάς κατά την εκτέλεση των ασκήσεων ή να εμφανιστούν μελλοντικά και να έχουν σχέση με την εκτέλεση των ασκήσεων ή των προγραμμάτων διατροφής που περιέχονται στα προγράμματα της ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν προκύψει ανάμεσα στην ιστοσελίδα και μέλος αυτής, σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων του παρόντος, όπως και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από το παρόν, αρμόδια για την επίλυση των διαφωνιών αυτών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι απολύτως ουσιώδεις. Η πλήρης συμμόρφωση κάθε μέλους με τους όρους αυτού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας της ιστοσελίδας, αλλά και για να μπορέσουν όλα τα μέλη του να αντλήσουν την μέγιστη ευχαρίστηση από την συνδρομή τους σε αυτή. 

«Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν ή να μετακυλήσουν το αγορασμένο πακέτο/εγγραφή σε άλλον χρήστη. Η εγγραφή είναι προσωπική και δεν μετακυλίεται σε οποιονδήποτε άλλον. Η υπάρχουσα εγγραφή δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη χρήσης του πακέτου που έχει επιλεγεί από το χρήστη ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του.»

Όροι χρήσης GDPR

Όποια δεδομένα προσφέρεται στην υπηρεσία fitness house by penny αποδεχόσαστε ότι θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη δημιουργία προγραμμάτων εκγύμνασης.
Τα δεδομένα σας φυλάσσονται κρυπτογραφημένα και δεν πρόκειται να εκδοθούν ποτέ για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
Αν θέλετε να λάβετε τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί παρακαλούμε στείλτε μας ένα email από το email με το οποίο κάνατε εγγραφή με το αίτημα σας.
Αν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους ή απλός θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στείλτε μας ένα email από το email με το οποίο κάνατε εγγραφή με το αίτημα σας.

0
    0
    Καλάθι Αγορών
    Το καλάθι σας είναι άδειο